Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige

BROWNELLS FIXED-BLADE SCREWDRIVER MASTER SETS


BROWNELLS Fixed-Blade Gunsmith's Screwdriver Master Set W/Block

We're tickled as all get out to offer our Fixed-Blade, Gunsmith's Screwdriver Set designed and developed by gunsmiths for those gunsmiths who love solid, fixed-blade screwdrivers that fit their gun screws right - and simply won't have it any other way! THE PERFECT TIP & BLADE We started with the tip of the blade, the part that has to fit the gun screw properly, and the most important part of a gunsmith's screwdriver. Mer...

Produktnr: 080001214 080001214
We're tickled as all get out to offer our Fixed-Blade, Gunsmith's Screwdriver Set designed and developed by gunsmiths for those gunsmiths who love solid, fixed-blade screwdrivers that fit their gun screws right - and simply won't have it any other way! THE PERFECT TIP & BLADE We started with the tip of the blade, the part that has to fit the gun screw properly, and the most important part of a gunsmith's screwdriver. The blade tips are then custom, precision-ground in a crisply radiused, hollow-ground shape to give maximum strength. And, the ideal parallel section is ground at the tip to fit the screw slot properly through the full width and depth of the slot. (This is what keeps you from buggering screws - a blade tip that evenly distributes the turning torque applied at the handle to the full width and depth of the screw slot.) We made the blades short (you're only 2½" from the work piece) to give you maximum control, eliminate wobble and tilt. Yet, they are long enough to give you a good view of the work you are doing. Tolerances are kept extremely tight for the entire blade, and the entire blade/shank is hardened to Rc 58-60 for proper, maximum strength and toughness in a screwdriver. THE SHANK DESIGN The long parallel shank maintains the same diameter as the width of the blade. This allows repeated regrinding’s and reshaping’s while still maintaining the original blade width. In addition, it allows the screwdriver to go into holes or recesses that are only screw-slot wide. The hex section allows you to use either an open-end wrench or one of the Midget Ratchets for more turning power on the heavier blades. Finally, we put a size-sequence number - from 1 (smallest) to 20 (largest) on the hex section of each individual screwdriver so you can pick the size you want quickly. HANDLE CUSTOM-DESIGNED FOR YOU The handles are custom-made to our specifications to fit your hand well. They aren't too bulky, yet give a mighty good grip when large, tight screws have to be broken loose, and "fingertip" control when dealing with tiny, delicate screws. We use the same handle on all 20 screwdrivers to keep the same hand-fit and feel throughout the set. DISTINCTIVE PRESENTATION BENCH BLOCKS In keeping with the superb quality of the screwdrivers, we designed two magnificent Solid Oak Bench Blocks to hold your Fixed-Blade Gunsmith's Screwdrivers. They are real beauties. Each one has 3 tiers to make them compact, you can see both the width/thickness of the blade, the identifying number stamped on one flat of the exposed hex section and, the 20 holes (Master block) or 10 holes (Add-On block) are far enough apart for good finger room. Every Bench Block is finished in a tough, non-gloss lacquer, and has anti-skid feet to keep it in place on your bench. Finally, the Master Set Block includes a Personalized Name Plate for you to mount on your Bench Block, we have included the order form with each Block for you to choose which style of plate you want and the wording you would like. It's all paid for - and makes the Block perfect for awards or gifts, and just telling the world the Screwdrivers belong to you. The Add-On Block for the Super Master Set does not include the name plate. SETS AVAILABLE We've packaged the Screwdrivers two ways: The Master Set™ has all 20 Screwdrivers, plus the properly radiused Bit Shaping Stone, the Bench Block, and a bottle of Brownells Best Penetrating Oil™. To create The Super Master Set™ we took the Master Set and added 6 Allen head fixed blade screwdrivers, 3 Phillips "Anti-Cam" screwdrivers, and the Add-On Block. As with all our tools and supplies, they are guaranteed to please you, the most demanding craftsman in the world - the working gunsmith.

 

Stock #
Screwdriver #
Shank Dia.
Blade Thickness
#080-451-001
1
.120
.030
#080-451-002
2
.120
.040
#080-451-003
3
.150
.030
#080-451-004
4
.150
.040
#080-451-005
5
.180
.030
#080-451-006
6
.180
.040
#080-451-007
7
.210
.030
#080-451-008
8
.210
.040
#080-451-009
9
.240
.030
#080-451-010
10
.240
.040
#080-451-011
11
.270
.035
#080-451-012
12
.270
.045
#080-451-013
13
.300
.035
#080-451-014
14
.300
.045
#080-451-015
15
.300
.055
#080-451-016
16
.340
.040
#080-451-017
17
.340
.050
#080-451-018
18
.360
.040
#080-451-019
19
.360
.050
#080-451-020
20
.360
.060

 

3973 5696 2 SEK
New
080001214
BROWNELLS Fixed-Blade Gunsmith's Screwdriver Master Set W/Block Vi är kittlade som all få ut att erbjuda våra fasta blad, Vapensmeds skruvmejsel som konstruerats och utvecklats av gunsmiths för dessa gunsmiths som älskar fast, fast-blade skruvmejslar som passar deras pistol skruvarna rätt - och helt enkelt inte kommer att ha det något annat sätt! DEN perfekta tips & BLADE började vi med spetsen på bladet, den del som har att passa pistol skruven ordentligt och den viktigaste delen av en vapensmed skruvmejsel. Blade tips är då anpassad, precision-marken i ett skarpt konvex, ihålig jord form för att ge maximal styrka. Och perfekt parallella sektionen är marken i spetsen att passa skruv facket ordentligt genom full bredd och djup av facket. (Detta är vad håller dig från buggering skruvar - en Bladspetsen som jämnt fördelar det roterande vridmoment som anbringas på handtaget till full bredd och djup av skruv slot.) Vi gjorde korta bladen (du bara 2½" från arbetsstycket) för att ge dig maximal kontroll, eliminera vingla och tilt. Men är de tillräckligt länge för att ge dig en bra bild av det arbete du gör. Toleranser hålls extremt tight för hela bladet, och hela bladet/shanken är härdade till Rc 58-60 för korrekt, maximal styrka och seghet i en skruvmejsel. SHANK DESIGN länge parallell shanken upprätthåller samma diameter som bredden på bladet. Detta gör upprepade Omslipning och omforma är samtidigt bibehålla den ursprungliga Klingbredd. Det kan dessutom skruvmejsel att gå in i hål eller skrymslen som är bara skruv-slot brett. Avsnittet hex kan du använda antingen en fast nyckel eller en av Midget Ratchets för mer roterande kraft på tyngre bladen. Slutligen lägger vi ett storlek-sekvensnummer - från 1 (minsta)-20 (störst) på avsnittet hex i varje enskild skruvmejsel så du kan välja den storlek du vill ha snabbt. HANDTAG CUSTOM-DESIGNED för du handtagen är skräddarsydda för våra specifikationer att passa din hand väl. De är inte alltför skrymmande, men ger en väldig bra grepp när stora, snäva skruvarna brytas loss, och "finger" kontroll när det gäller små, ömtåliga skruvar. Vi använder samma handtag på alla 20 skruvmejslar att hålla samma hand-fit och känna i hela uppsättningen. DISTINKT PRESENTATION bänk block i att hålla med superb kvalitet skruvmejslar, utformade vi två magnifika Solid ek bänken block att hålla din fasta blad vapentillverkaren skruvmejslar. De är riktiga skönheter. Var och en har 3 nivåer för att göra dem kompakt, du kan se båda bredd/tjocklek bladet, det identifieringsnummer som stämplas på en platt i avsnittet exponerade hex och de 20 hål (Master block) eller 10 hål (tillägg block) är tillräckligt långt isär för bra finger rum. Varje bänk Block är färdiga i en tuff, icke-gloss lack, och har halkskydd fötter att hålla den på plats på din bänk. Slutligen blocket Master Set innehåller en personlig namnskylt för dig att montera på din bänk Block, har vi inkluderat beställningsblanketten med varje Block som du kan välja vilken typ av plåt som du vill och den formulering som du vill. Det är alla betalade - och gör blocket perfekt för utmärkelser eller gåvor, och bara berätta för världen av skruvmejslar tillhör dig. Tillägg blocket för Super Master Set inkluderar inte namnskylten. UPPSÄTTNINGAR tillgängliga har vi paketerade skruvdragare på två sätt: Master Set ™ har alla 20 skruvmejslar, plus den ordentligt konvex Bit forma sten, kvarteret bänk och en flaska Brownells bästa penetrerande olja ™. För att skapa Super Master Set ™ vi tog Master uppsättningen och lagt till 6 Allen huvud fast blade skruvmejslar, 3 Phillips "Anti Cam" skruvmejslar och tillägg blocket. Som med alla våra verktyg och förnödenheter, är de garanterat snälla du, den mest krävande hantverkaren i världen - den arbetande vapentillverkaren.
3973 SEK 0 3 973,00 kr *

Produkten kan beställas som restorder.

Produkt detaljer

Tillverkas i USANew
080001215
BROWNELLS Fixed-Blade Gunsmith's Super Master Set W/Block Vi är kittlade som all få ut att erbjuda våra fasta blad, Vapensmeds skruvmejsel som konstruerats och utvecklats av gunsmiths för dessa gunsmiths som älskar fast, fast-blade skruvmejslar som passar deras pistol skruvarna rätt - och helt enkelt inte kommer att ha det något annat sätt! DEN perfekta tips & BLADE började vi med spetsen på bladet, den del som har att passa pistol skruven ordentligt och den viktigaste delen av en vapensmed skruvmejsel. Blade tips är då anpassad, precision-marken i ett skarpt konvex, ihålig jord form för att ge maximal styrka. Och perfekt parallella sektionen är marken i spetsen att passa skruv facket ordentligt genom full bredd och djup av facket. (Detta är vad håller dig från buggering skruvar - en Bladspetsen som jämnt fördelar det roterande vridmoment som anbringas på handtaget till full bredd och djup av skruv slot.) Vi gjorde korta bladen (du bara 2½" från arbetsstycket) för att ge dig maximal kontroll, eliminera vingla och tilt. Men är de tillräckligt länge för att ge dig en bra bild av det arbete du gör. Toleranser hålls extremt tight för hela bladet, och hela bladet/shanken är härdade till Rc 58-60 för korrekt, maximal styrka och seghet i en skruvmejsel. SHANK DESIGN länge parallell shanken upprätthåller samma diameter som bredden på bladet. Detta gör upprepade Omslipning och omforma är samtidigt bibehålla den ursprungliga Klingbredd. Det kan dessutom skruvmejsel att gå in i hål eller skrymslen som är bara skruv-slot brett. Avsnittet hex kan du använda antingen en fast nyckel eller en av Midget Ratchets för mer roterande kraft på tyngre bladen. Slutligen lägger vi ett storlek-sekvensnummer - från 1 (minsta)-20 (störst) på avsnittet hex i varje enskild skruvmejsel så du kan välja den storlek du vill ha snabbt. HANDTAG CUSTOM-DESIGNED för du handtagen är skräddarsydda för våra specifikationer att passa din hand väl. De är inte alltför skrymmande, men ger en väldig bra grepp när stora, snäva skruvarna brytas loss, och "finger" kontroll när det gäller små, ömtåliga skruvar. Vi använder samma handtag på alla 20 skruvmejslar att hålla samma hand-fit och känna i hela uppsättningen. DISTINKT PRESENTATION bänk block i att hålla med superb kvalitet skruvmejslar, utformade vi två magnifika Solid ek bänken block att hålla din fasta blad vapentillverkaren skruvmejslar. De är riktiga skönheter. Var och en har 3 nivåer för att göra dem kompakt, du kan se båda bredd/tjocklek bladet, det identifieringsnummer som stämplas på en platt i avsnittet exponerade hex och de 20 hål (Master block) eller 10 hål (tillägg block) är tillräckligt långt isär för bra finger rum. Varje bänk Block är färdiga i en tuff, icke-gloss lack, och har halkskydd fötter att hålla den på plats på din bänk. Slutligen blocket Master Set innehåller en personlig namnskylt för dig att montera på din bänk Block, har vi inkluderat beställningsblanketten med varje Block som du kan välja vilken typ av plåt som du vill och den formulering som du vill. Det är alla betalade - och gör blocket perfekt för utmärkelser eller gåvor, och bara berätta för världen av skruvmejslar tillhör dig. Tillägg blocket för Super Master Set inkluderar inte namnskylten. UPPSÄTTNINGAR tillgängliga har vi paketerade skruvdragare på två sätt: Master Set ™ har alla 20 skruvmejslar, plus den ordentligt konvex Bit forma sten, kvarteret bänk och en flaska Brownells bästa penetrerande olja ™. För att skapa Super Master Set ™ vi tog Master uppsättningen och lagt till 6 Allen huvud fast blade skruvmejslar, 3 Phillips "Anti Cam" skruvmejslar och tillägg blocket. Som med alla våra verktyg och förnödenheter, är de garanterat snälla du, den mest krävande hantverkaren i världen - den arbetande vapentillverkaren.
5696 SEK 0 5 696,00 kr *

Produkten kan beställas som restorder.
We're tickled as all get out to offer our Fixed-Blade, Gunsmith's Screwdriver Set designed and developed by gunsmiths for those gunsmiths who love solid, fixed-blade screwdrivers that fit their gun screws right - and simply won't have it any other way! THE PERFECT TIP & BLADE We started with the tip of the blade, the part that has to fit the gun screw properly, and the most important part of a gunsmith's screwdriver. The blade tips are then custom, precision-ground in a crisply radiused, hollow-ground shape to give maximum strength. And, the ideal parallel section is ground at the tip to fit the screw slot properly through the full width and depth of the slot. (This is what keeps you from buggering screws - a blade tip that evenly distributes the turning torque applied at the handle to the full width and depth of the screw slot.) We made the blades short (you're only 2½" from the work piece) to give you maximum control, eliminate wobble and tilt. Yet, they are long enough to give you a good view of the work you are doing. Tolerances are kept extremely tight for the entire blade, and the entire blade/shank is hardened to Rc 58-60 for proper, maximum strength and toughness in a screwdriver. THE SHANK DESIGN The long parallel shank maintains the same diameter as the width of the blade. This allows repeated regrinding’s and reshaping’s while still maintaining the original blade width. In addition, it allows the screwdriver to go into holes or recesses that are only screw-slot wide. The hex section allows you to use either an open-end wrench or one of the Midget Ratchets for more turning power on the heavier blades. Finally, we put a size-sequence number - from 1 (smallest) to 20 (largest) on the hex section of each individual screwdriver so you can pick the size you want quickly. HANDLE CUSTOM-DESIGNED FOR YOU The handles are custom-made to our specifications to fit your hand well. They aren't too bulky, yet give a mighty good grip when large, tight screws have to be broken loose, and "fingertip" control when dealing with tiny, delicate screws. We use the same handle on all 20 screwdrivers to keep the same hand-fit and feel throughout the set. DISTINCTIVE PRESENTATION BENCH BLOCKS In keeping with the superb quality of the screwdrivers, we designed two magnificent Solid Oak Bench Blocks to hold your Fixed-Blade Gunsmith's Screwdrivers. They are real beauties. Each one has 3 tiers to make them compact, you can see both the width/thickness of the blade, the identifying number stamped on one flat of the exposed hex section and, the 20 holes (Master block) or 10 holes (Add-On block) are far enough apart for good finger room. Every Bench Block is finished in a tough, non-gloss lacquer, and has anti-skid feet to keep it in place on your bench. Finally, the Master Set Block includes a Personalized Name Plate for you to mount on your Bench Block, we have included the order form with each Block for you to choose which style of plate you want and the wording you would like. It's all paid for - and makes the Block perfect for awards or gifts, and just telling the world the Screwdrivers belong to you. The Add-On Block for the Super Master Set does not include the name plate. SETS AVAILABLE We've packaged the Screwdrivers two ways: The Master Set™ has all 20 Screwdrivers, plus the properly radiused Bit Shaping Stone, the Bench Block, and a bottle of Brownells Best Penetrating Oil™. To create The Super Master Set™ we took the Master Set and added 6 Allen head fixed blade screwdrivers, 3 Phillips "Anti-Cam" screwdrivers, and the Add-On Block. As with all our tools and supplies, they are guaranteed to please you, the most demanding craftsman in the world - the working gunsmith.

 

Stock #
Screwdriver #
Shank Dia.
Blade Thickness
#080-451-001
1
.120
.030
#080-451-002
2
.120
.040
#080-451-003
3
.150
.030
#080-451-004
4
.150
.040
#080-451-005
5
.180
.030
#080-451-006
6
.180
.040
#080-451-007
7
.210
.030
#080-451-008
8
.210
.040
#080-451-009
9
.240
.030
#080-451-010
10
.240
.040
#080-451-011
11
.270
.035
#080-451-012
12
.270
.045
#080-451-013
13
.300
.035
#080-451-014
14
.300
.045
#080-451-015
15
.300
.055
#080-451-016
16
.340
.040
#080-451-017
17
.340
.050
#080-451-018
18
.360
.040
#080-451-019
19
.360
.050
#080-451-020
20
.360
.060

 

Nyhetsbrev