Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige

Integritetspolicy

 

Dataskydd för Brownells Sverige AB (Privacy Policy) GDPR

Brownells Sverige värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Det är därför viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

Vi behöver behandla personuppgifter för olika kategorier av registrerade:

Privata kunder

Vi hanterar data främst för att följa upp en kundrelation via bland annat erbjudanden, order och leveranser. Detta inkluderar även att skydda garantier, hantera klagomål och ge utmärkt kundservice till våra kunder.

Vi behandlar personuppgifter om privatkunder främst för att upprätthålla kundrelationer och uppfylla våra avtalsförpliktelser. Detta inkluderar även garantier och andra förpliktelser vid eventuella klagomål. Personuppgifterna vi samlar in innehåller telefonnummer, e-postadresser, namn och hemadresser, som alla är kopplade till kundleveranser. Omfattningen av information är begränsad, och behandlingen är alltid relaterad till kundrelationen. Vi behandlar personuppgifter om våra privatkunder på ett tydligt förutsebart och förväntat sätt för att tillgodose framtida förfrågningar.

Grunderna för behandling av personuppgifter och bokföring är baserade på en laglig skyldighet. Den personliga informationen är ganska vanlig, till exempel telefonnummer, e-postadresser, namn och adresser som gäller beställningar och leveranser. Personlig bokföring och bokföring kommer att raderas när lagringsskyldigheten upphör att gälla.

Behandling av personuppgifter kan baseras på ett berättigat intresse (intressebalans) där vi har beaktat både bolagets intressen och dataföreningens intressen. Vi behöver lagra information om leveranser skickade till våra privata kunder för att följa upp kundrelationen och ge kundservice under framtida förfrågningar, order och leveranser. Kundtjänst är bara effektiv om vi har kontaktuppgifter på filen.

Transaktionsbaserade e-postmeddelanden kommer också att innehålla relevant marknadsföringsinformation om företagets produkter när de bygger på ett berättigat intresse. Vi anser inte att marknadsföring är någon nackdel för mottagarna. Vår marknadsföring är relevant och nära relaterad till kundrelationen.

Behandling av personuppgifter kan också baseras på samtycke när samtycke krävs för att få marknadsföring. I sådana fall kommer samtycke att erhållas innan vi skickar e-postmeddelanden som innehåller någon marknadsföring. Detta gäller bland annat att skicka vårt nyhetsbrev via e-post och andra direkta marknadsföringssystem. Sådan information lagras endast så länge som samtycke ges. Skulle tekniska skäl förhindra omedelbar radering av personuppgifter kommer personuppgifterna att behandlas periodiskt manuellt och raderas på lämpligt sätt.

Omfattningen av informationen är begränsad. Personuppgifterna är relaterade till kundrelationer och inte till våra kunders privatliv. Marknadsföring baserad på legitimt intresse är relevant för kundrelationen, och när samtycke är obligatoriskt enligt lagen om marknadsföring, måste kunderna ge sitt samtycke innan vi kontaktar dem. Vår behandling av personuppgifter är därför förutsägbar för våra kunder.

Besökare på våra webbplatser

Syftet med att bearbeta data är att ge besökare på våra webbplatser en bra användarupplevelse. Det innebär att vi kan anpassa webbannonser och erbjudanden på våra produkter till en kunds intresseområden.

Behandling av personuppgifter baseras på samtycke. Under förutsättning att besökarna på vår webbplats har gett sitt samtycke via den tekniska inställningen i webbläsaren eller motsvarande, använder vi cookies och pixlar för att samla in och lagra datarelaterade till vad besökarna på våra webbplatser gör där.

Vår hemsida använder cookies. En cookie är en fil som lagras i din webbläsare och låter webbplatsen känna igen din webbläsare från tid till annan. Både webbplatsen och deras dotterbolag kan använda cookies.

Syftet med cookies är att registrera och beräkna trafik- och användarmönster på webbplatsen (statistik), vilket gör det möjligt för webbplatsen att identifiera regelbundna besökare från tid till annan och mellan webbplatser, anpassa innehållet och funktionaliteten på webbplatsen, segment, och rikta in din marknadsföring så att annonser anpassas till målgruppen som användaren tillhör. Irrelevant marknadsföring kan minskas och vi kan utveckla och förbättra vår hemsida med hjälp av cookies.

Cookies på vår hemsida innehåller inte personlig information och får inte användas för att identifiera användaren. Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att lagra cookies i din webbläsare. Om du inte vill spara cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan också ta bort befintliga cookies. Om du väljer att ta bort eller inte acceptera cookies kan det hända att du upplever reducerad funktionalitet på våra webbplatser.

Användning av cookies (Cookies)

Brownells använder cookies, som de flesta andra butiker, och enligt svensk lag. En cookie är datalagrad i webbläsarens internminne, vilket ger dig en bättre och mer relevant användarupplevelse när du besöker en webbplats. brownells.se använder cookies bland annat för att ge dig en enklare online shopping med tillgång till inloggning, kundvagn, inköp och automatisk visning av relevanta produkter på din webbplats. Vi använder också cookies för statistik för att lära oss om vad våra kunder är intresserade av, så vi kan göra våra webbsidor ännu mer användarvänliga. Cookies innehåller information om: IP-adress, vald webbläsare, operativsystem, vilken bredbandsleverantör du använder, samt data på besökta delsidor och datum / tid för besöket. Vi lagrar aldrig information som kan identifiera användaren. Om du vill undvika att använda cookies kan du ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies kommer fler funktioner på brownells.se inte att fungera.

Google Analytics:

Vi använder information som samlas in via Google Analytics för att analysera besökarens användning av webbplatsen. Besökare kan via länkarna under inaktivera eller aktivera användning av google analytics. Om du är inloggad som en kund i webbshopen är det också möjligt att välja genom "Min sida" - "Dataskydd". Inaktivera Google Analytics-spårning av dina rörelser i vår webbshop (OPT-OUT). Aktivera Google.

Inaktivera Google Analytics-spårning av dina rörelser i vår webbshop (OPT-OUT).

Aktivera Google Analytics-spårning av dina rörelser i vår webbshop (OPT-OUT).

Informationen kommer aldrig att avslöjas eller göras tillgänglig för tredje part utanför vår grupp. Utomstående kan bara få tillgång till informationen om detta krävs för att utföra specifika tjänster för Brownells.

Hotjar:
Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov för att optimera användarupplevelsen och vår tjänster. Hotjar är en tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse av vår webbshop (till exempel hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vilka användare de gillar och ogillar att göra, etc.), vilket gör det möjligt för oss att skapa och underhålla tjänster samt göra det möjligt för oss förbättra användarens feedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter, särskilt enhetens IP -adress (fångas och lagras i anonym form endast), enhetens skärmstorlek, enhetstyp, webbläsarinformation och geografisk plats (endast land). I en pseudonym (anonym) användarprofil kommer varken vi eller Hotjar att använda denna information för identifiera individer eller matcha data mot andra data från individer.
Du kan välja att inte tillåta Hotjar att skapa en användarprofil, lagra data om din användning av webbplatsen och reservera dig mot Hotjars användning av kakor på våra och andra webbplatser genom att klicka på denna opt-out-länk. Mer om Källtexten krävs om du vill ha ytterligare information om översättningen.
 
CSI Watchdog Elite
En molnbaserad screeningtjänst som används för att screena alla kunder mot listor över personer och företag som vi inte får sälja våra varor till. Som en del av denna efterlevnad, vid valfri beställning, personuppgifter från kunden som namn, adress, födelsedatum eller företagsnamn, samlas in. Uppgifterna raderas omedelbart när ingen matchning görs. Om personuppgifterna ger en matchning är beställningen avbryten och data lagras för dokumentation.
 
Tredjeparts tilläggsfunktionalitet i bruk på nätsiden:
Vår webbshop använder AddThis-plugin-programmet. AddThis -verktyget ger våra användare möjlighet att dela innehåll i olika sociala nätverk. Vi samlar in data som IP-adress, surfning och delning
användares beteende och sökord som anges i verktyget. Uppgifterna är anonymiserade. 
Oracle AddThis:
Mer information: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Kontaktpersoner hos kommersiella kunder

Vi behandlar data om våra kommersiella kunders kontaktpersoner för att hålla kontakten med kunderna och följa upp erbjudanden, order och leveranser.

Behandling av personuppgifter om kontaktpersoner hos kommersiella kunder baseras på en balansering av berörda intressen. Kontakt med kunder gäller bara genom att kontakta individerna direkt. Detta är ett legitimt intresse.

Bearbetning sker via kontaktpersonens arbetsgivare (dvs. vår kund). Förutom namnen behandlar vi också allmänna kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadresser och arbetsgivarens namn, som alla är kopplade till kontaktpersonens anställningsförhållande. Informationen samlas oftast från kontaktpersonens arbetsgivare eller direkt från kontaktpersonen.

Omfattningen av informationen är begränsad. Dessa uppgifter är kopplade till kundens affärsverksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. När samtycke till marknadsföring krävs enligt lagen om marknadsföring, kommer kontaktpersonen också att ge sitt samtycke innan vi skickar e-postmeddelanden som innehåller marknadsföring. Vår behandling av personuppgifter är tydligt förutsägbar för kontaktpersonen. Vi tar bort den informationen när vi är medvetna om att kontaktpersonen inte längre är anställd av kunden eller när kunden har utsett en ny kontaktperson. Detsamma gäller när kundrelationen avslutas.

Vi kan fortfarande spara informationen för en längre period om vi anser att det kan vara nödvändigt att dokumentera kontakten vi haft med en kund. Till exempel kan detta tillämpas på frågor om rättigheter eller skyldigheter i ett avtalsförhållande med kunden.

Lagstiftningen om datasäkerhet kan ställa krav på längre lagringstid.

Övriga kontaktpersoner

Vi bearbetar data om andra kontaktpersoner för att upprätthålla kontakt med de offentliga myndigheterna, såsom Arbets- och välfärdsstyrelsen (NAV) och tillsynsmyndigheter i samband med lagstadgade förutsättningar där vi kan ha skyldigheter och rättigheter.

Behandling av personuppgifter för andra kontakter baseras på en balansering av berörda intressen. I vissa fall blir kommunikationen endast effektiv om vi kan kontakta individer direkt. Detta är ett legitimt intresse.

Bearbetning sker via kontaktpersonens arbetsgivare i samband med lagstadgade villkor där vi kan ha skyldigheter och rättigheter. Förutom namnen behandlar vi också allmänna kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadresser och arbetsgivarens namn, som alla är kopplade till kontaktpersonens anställningsförhållande. Informationen samlas oftast från kontaktpersonens arbetsgivare eller direkt från kontaktpersonen.

Omfattningen av informationen är begränsad. Dessa uppgifter är kopplade till kontaktpersonens arbetsgivares affärsverksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är tydligt förutsägbar för kontaktpersonen.

Vi tar bort den informationen när vi är medvetna om att kontaktpersonen inte längre är anställd eller när en ny kontaktperson har utsetts.

Skall data skickas till tredje part?

I vissa fall måste vi överföra personuppgifter av kommersiella skäl till enheter utanför EU / EES. Detta gäller för våra koncernföretag i Ryssland och Schweiz och det gäller våra huvudsakliga samarbetspartner / leverantörer i USA. I dessa fall använder vi inter-gruppavtal eller Privacy Shield-avtal för att säkerställa att kraven på GDPR är uppfyllda. Vi avslöjar inte annan information till tredje part än vad som krävs enligt lag för de offentliga myndigheterna.

Vilka rättigheter har Dataämnet och vilka landslag ska gälla

Den som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter hos en företag / företag, enligt reglerna i personuppgiftslagen. Vi har lämnat denna information i denna deklaration och kommer att hänvisa till den på begäran.

De som är registrerade i ett av våra system har rätt att få tillgång till sin egen information. De har också rätt att begära att felaktig, ofullständig eller information som vi inte har rätt att bearbeta eller lagra korrigeras, raderas eller kompletteras. En förfrågan från Datasubject ska besvaras gratis och senast inom 30 dagar.

Vi ska följa gällande tillämplig svensk lag på detta område.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Brownells Sverige AB, org.nr 556996-7986, med adress, Box 99, 793 22 Leksand, personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Microsoft Clarity:
Vi samlar in följande data via tjänsten "Microsoft Clarity" för att analysera användarbeteende och optimera vår onlinebutik: Tidszonsinställning, operativsystem och plattform, geografiskt ursprung för sidförfrågan, tidigare besökt webbplats om tillämpligt, varaktighet på en sida besök samt information om interaktioner på en webbplats (t.ex. rullning, klick och mus-över). Dessa uppgifter samlas in, lagras och analyseras endast om du har gett oss ditt entydiga samtycke enligt art. 6 para. 1 lit. en GDPR för att använda cookies för denna tjänst. Uppgifterna kommer att lagras i minst 30 dagar och högst 13 månader. Insamlade data kan skickas till Microsofts servrar stationerade i USA. Vi har ingått ett separat orderhanteringsavtal med Microsoft för detta ändamål, där Microsoft garanterar att skydda uppgifterna och inte vidarebefordra dem till tredje part. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via dina kontoinställningar i vår webbutik. Utgivaren av tjänsten "Microsoft Clarity" är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. För mer information om integritetspolicyn för "Microsoft Clarity", se följande sida: https://clarity.microsoft.com/terms.
 
Trustami:
Trustamis förtroendestämpel är integrerad på vår webbplats för att visa insamlade betyg och feedback på sociala medier. Detta tjänar till att genomföra våra legitima intressen av optimal marknadsföring av vårt erbjudande på vår egen webbplats i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. När Trustamis förtroendesigill anropas sparar webbservern automatiskt data (åtkomstdata) i form av en serverloggfil som innehåller namnet på den åtkomna webbplatsen, filen, datum och tid för åtkomst, din IP-adress i förkortad form, mängden överförd data , som innehåller ett meddelande om en lyckad hämtning, webbläsartypen, användarens operativsystem, hänvisningsadressen (för den tidigare besökta sidan) och den begärande leverantören. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs över automatiskt senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen. Trustamis förtroendestämpel och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trustami GmbH, Bamberger Straße 40, 10779 Berlin. Trustamis dataskyddsförklaring på www.trustami.com/datenschutz gäller behandlingen av de uppgifter som samlas in av Trustami.

Hur skyddas data?

Vi skyddar personuppgifter på våra system via följande tekniska och organisatoriska åtgärder:

• Vi har en anställd tillägnad uppgiften att skydda data: chefen,

• Obehöriga personer hindras från att komma åt personuppgifter eller utrustning där dessa data lagras,

• Företagens datanät skyddas mot intrång från externa nätverk av en brandvägg som endast tillåter genom datatrafik,

• Företagens datanät skyddas mot obehörig användning, till exempel genom att säkra trådlösa nätverk.

• Rutiner för insamling och dokumentation av samtycke för våra privatkunder görs enligt de nya kraven som fastställs av GDPR.

• Rutiner för rensning av anställda, e-postkonton, datorer och mobiltelefoner har införts för att upprätthålla en städad struktur och ge en logisk översikt över personuppgifter.

• Extra åtgärder har vidtagits, särskilt för att skydda värdefull information som sjukskrivningar, information om arbetsplatsen organisationen, anställningsbedömningar, formella kommentarer om anställda och utfärdade varningar.

• Överföringsmekanismer för överföring av data internt inom koncernen och till Förenta staterna har upprättats via koncernavtal för våra företag utanför EU / EES och via Privacy Shield-avtal med våra huvudsakliga samarbetspartner / leverantörer i USA.

• Medarbetarna får utbildning i användningen av företagets IT-system.

Användning av APSIS PRO

Genom marknadsföringsverktyget "APSIS PRO" (en produkt från Efficy) skickar vi transaktionsmail efter ett köp i vår butik. Personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer samlas in och behandlas efter att en beställning är slutförd enligt art. 6 para. 1 b GDPR. Vi lagrar dina uppgifter i minst 7 år. De insamlade uppgifterna kan vid behov överföras till APSIS / Efficy. För mer information om dataskyddet för APSIS PRO, besök följande webbplats: https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy

Användning av APSIS ONE

Genom marknadsföringsverktyget "APSIS ONE" (en produkt från Efficy) analyserar vi, med hjälp av cookies och loggfiler, sök- och användningsbeteendet hos våra webbplatsbesökare och nyhetsbrevsprenumeranter. Personuppgifter som: Namn, e-postadress och telefonnummer, samlas in och tilldelas permanent till en användare först efter att denne har gett oss sitt entydiga samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 a GDPR, via vår cookie-banner. Utöver analysen av användarbeteende skickas även nyhetsbrev via APSIS ONE. Detta sker också först efter ditt otvetydiga samtycke (prenumerationen på nyhetsbrevet). Vi lagrar dina uppgifter under hela det givna samtycket. För att motsäga analysen av användarens beteende, vänligen radera motsvarande webbläsarcookies. Du kan ta reda på vilka cookies som är inblandade på följande webbplats: https://help.apsis.one/en/articles/7851666-about-the-tracking-script#h_8ce1527821

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevsflödet genom att klicka på sidfoten på varje nyhetsbrev. De insamlade uppgifterna kan överföras till APSIS / Efficy. För mer information om integritetspolicyn för APSIS ONE, besök följande webbplats: https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy

 


Nyhetsbrev