Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige

BROWNELLS ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER


We are pleased to be able to provide these beautiful, original pattern, British-made Hydraulic Dent Raisers. For the gunsmith, these Dent Raisers have proven to be one of the most sought after tools in our line. Mer...

080083012
The Finest Professional Gunsmith Dent Raiser Made
We are pleased to be able to provide these beautiful, original pattern, British-made Hydraulic Dent Raisers. For the gunsmith, these Dent Raisers have proven to be one of the most sought after tools in our line. Few jobs are a greater challenge - or cause more customer concern - than removing a dent from a prize shotgun.To be able to remove such a damaging blemish with the ease, precision and perfection that this tool provides is gratifying beyond words. A tool you want to own ... A tool to cherish and care for. Not only will it make your customers happy, but it will also prove to be profitable for you at the same time!Actually, the dent raiser is a hydraulic jack of tremendous force with pressure controlled by the Allen screw in the handle. Because of the pressures involved, the best of steels and heat-treating procedures have been used in its production to ensure ease of maintenance and years of trouble-free use.EASE OF OPERATIONSimple and easy to operate. Hold the tool along the outside of the barrel, lining up the small anvil in the head even with the center of the dent. Slide the collar flush against the barrelbreech or muzzle (whichever end is closer to the dent) and lock the collar tightly into place.Now, insert the Dent Raiser into the barrel, bringing the collar flat against the end of the barrel and centering the anvil in the head directly under the dent. Gently turn the Allen screw in and watch the dent come up. When the dent is completely up (you must be careful not to bulge the barrel because the tool is so powerful), relieve the hydraulic pressure against the anvil by loosening the Allen screw. Re-apply pressure until resistance is just felt and you can turn the tool handle back and forth without too much pressure. Turn in the Allen screw and twist and burnish. Repeat until the dent is completely removed.No outside hammering or peening is required, so no hammer marks to polish out and no need to reblue the barrel. Just a fast, Professional job that will bring joy to your customer and fame and fortune to you! (NOTE: The Hydraulic Dent Raiser will not remove nicks/gouges in the steel that may have been caused along with the dent. Careful drawfiling and polishing can take care of most of these, and rebluing will be required - which your customer should understand.)Detailed operating and maintenance instructions.
SPECS: 22-3/8" (56.8cm) long. 1" (2.5cm) dia. hardwood handle.
6298 6298 3 SEK
080083012
BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER 12 ga buckla Raiser
6298 SEK 0 6 298,00 kr *
Meddela om tillgänglighet
Produkten kan för tillfället inte beställas som restorder.
Funktioner: Make: Universal Hagelgevär

Produktinformation

Make: Universal Hagelgevär Leveransvikt: 0,748kg Höjd: 51mm Bredd: 51mm Längd: 660mm

12 ga buckla Raiser
080083016
BROWNELLS 16 GAUGE DENT RAISER Vi är glada att kunna tillhandahålla dessa vackra, ursprungliga mönster, brittisk-made hydrauliska buckla höjare. För vapensmed, dessa buckla Raisers har visat sig vara en av de mest eftertraktade efter verktyg i vår linje. Få jobb är en större utmaning - eller oroar mer kund - än att ta bort en buckla från ett pris hagelgevär. För att kunna ta bort en sådan skada fläck med lätthet, är precision och perfektion som detta verktyg ger glädjande bortom orden. Ett verktyg som du vill ta egna... Ett verktyg för att vårda och ta hand om. Inte bara kommer det att göra dina kunder nöjda, men det kommer också visa sig vara lönsamt för dig samtidigt! Dent höjaren är faktiskt en hydraulisk domkraft av enorm kraft med trycket kontrolleras av insexskruven i handtaget. På grund av påfrestningar som är inblandade, har bäst av stål och värmebearbetning förfaranden använts i sin produktion för att säkerställa enkelt underhåll och år av problemfri användning. ENKEL OPERATIONSimple och lätt att använda. Håll verktyget längs utsidan av tunnan, rada upp små städet i huvudet även med stadens buckla. Slide kragen spola mot barrelbreech eller munkorg (oavsett vilken slutet är närmare buckla) och låsa kragen ordentligt på plats. Nu, infoga buckla höjaren i tunnan, föra kragen platt mot slutet av fat och centrering städet i huvudet direkt under buckla. Försiktigt vända insexskruven i och titta på buckla komma upp. När buckla är helt upp (du måste vara noga med att inte bukta fat eftersom verktyget är så kraftfull), lindra det hydrauliska trycket mot städet genom att Lossa insexskruven. Applicera tryck tills motstånd känns bara och du kan aktivera verktyget handtaget fram och tillbaka utan för mycket tryck. Slå i insexskruven och twist och polera. Upprepa tills buckla bort helt. Ingen utanför hamrande eller peening krävs, så inga hammare märken till polska ut och ingen behöver reblue fat. Bara en snabb, professionell jobb som kommer att ge glädje till din kund och ära och berömmelse till dig! (Obs: hydrauliska buckla höjaren kommer inte bort nicks/skölpar i stål som kan ha orsakats tillsammans med buckla. Noggrann drawfiling och polering kan ta hand om de flesta av dessa, och rebluing kommer att krävas - som din kund ska förstå.) Detaljerade instruktioner för drift och underhåll.
6298 SEK 3 6 298,00 kr *
Lagervara
Funktioner: Make: Universal Hagelgevär

Produktinformation

Make: Universal Hagelgevär Leveransvikt: 0,748kg Höjd: 658mm Bredd: 61mm Längd: 61mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Vi är glada att kunna tillhandahålla dessa vackra, ursprungliga mönster, brittisk-made hydrauliska buckla höjare. För vapensmed, dessa buckla Raisers har visat sig vara en av de mest eftertraktade efter verktyg i vår linje. Få jobb är en större utmaning - eller oroar mer kund - än att ta bort en buckla från ett pris hagelgevär. För att kunna ta bort en sådan skada fläck med lätthet, är precision och perfektion som detta verktyg ger glädjande bortom orden. Ett verktyg som du vill ta egna... Ett verktyg för att vårda och ta hand om. Inte bara kommer det att göra dina kunder nöjda, men det kommer också visa sig vara lönsamt för dig samtidigt! Dent höjaren är faktiskt en hydraulisk domkraft av enorm kraft med trycket kontrolleras av insexskruven i handtaget. På grund av påfrestningar som är inblandade, har bäst av stål och värmebearbetning förfaranden använts i sin produktion för att säkerställa enkelt underhåll och år av problemfri användning. ENKEL OPERATIONSimple och lätt att använda. Håll verktyget längs utsidan av tunnan, rada upp små städet i huvudet även med stadens buckla. Slide kragen spola mot barrelbreech eller munkorg (oavsett vilken slutet är närmare buckla) och låsa kragen ordentligt på plats. Nu, infoga buckla höjaren i tunnan, föra kragen platt mot slutet av fat och centrering städet i huvudet direkt under buckla. Försiktigt vända insexskruven i och titta på buckla komma upp. När buckla är helt upp (du måste vara noga med att inte bukta fat eftersom verktyget är så kraftfull), lindra det hydrauliska trycket mot städet genom att Lossa insexskruven. Applicera tryck tills motstånd känns bara och du kan aktivera verktyget handtaget fram och tillbaka utan för mycket tryck. Slå i insexskruven och twist och polera. Upprepa tills buckla bort helt. Ingen utanför hamrande eller peening krävs, så inga hammare märken till polska ut och ingen behöver reblue fat. Bara en snabb, professionell jobb som kommer att ge glädje till din kund och ära och berömmelse till dig! (Obs: hydrauliska buckla höjaren kommer inte bort nicks/skölpar i stål som kan ha orsakats tillsammans med buckla. Noggrann drawfiling och polering kan ta hand om de flesta av dessa, och rebluing kommer att krävas - som din kund ska förstå.) Detaljerade instruktioner för drift och underhåll.080083020
BROWNELLS 20 GAUGE DENT RAISER Vi är glada att kunna tillhandahålla dessa vackra, ursprungliga mönster, brittisk-made hydrauliska buckla höjare. För vapensmed, dessa buckla Raisers har visat sig vara en av de mest eftertraktade efter verktyg i vår linje. Få jobb är en större utmaning - eller oroar mer kund - än att ta bort en buckla från ett pris hagelgevär. För att kunna ta bort en sådan skada fläck med lätthet, är precision och perfektion som detta verktyg ger glädjande bortom orden. Ett verktyg som du vill ta egna... Ett verktyg för att vårda och ta hand om. Inte bara kommer det att göra dina kunder nöjda, men det kommer också visa sig vara lönsamt för dig samtidigt! Dent höjaren är faktiskt en hydraulisk domkraft av enorm kraft med trycket kontrolleras av insexskruven i handtaget. På grund av påfrestningar som är inblandade, har bäst av stål och värmebearbetning förfaranden använts i sin produktion för att säkerställa enkelt underhåll och år av problemfri användning. ENKEL OPERATIONSimple och lätt att använda. Håll verktyget längs utsidan av tunnan, rada upp små städet i huvudet även med stadens buckla. Slide kragen spola mot barrelbreech eller munkorg (oavsett vilken slutet är närmare buckla) och låsa kragen ordentligt på plats. Nu, infoga buckla höjaren i tunnan, föra kragen platt mot slutet av fat och centrering städet i huvudet direkt under buckla. Försiktigt vända insexskruven i och titta på buckla komma upp. När buckla är helt upp (du måste vara noga med att inte bukta fat eftersom verktyget är så kraftfull), lindra det hydrauliska trycket mot städet genom att Lossa insexskruven. Applicera tryck tills motstånd känns bara och du kan aktivera verktyget handtaget fram och tillbaka utan för mycket tryck. Slå i insexskruven och twist och polera. Upprepa tills buckla bort helt. Ingen utanför hamrande eller peening krävs, så inga hammare märken till polska ut och ingen behöver reblue fat. Bara en snabb, professionell jobb som kommer att ge glädje till din kund och ära och berömmelse till dig! (Obs: hydrauliska buckla höjaren kommer inte bort nicks/skölpar i stål som kan ha orsakats tillsammans med buckla. Noggrann drawfiling och polering kan ta hand om de flesta av dessa, och rebluing kommer att krävas - som din kund ska förstå.) Detaljerade instruktioner för drift och underhåll.
6298 SEK 0 6 298,00 kr *
Meddela om tillgänglighet
Produkten kan för tillfället inte beställas som restorder.
Funktioner: Make: Universal Hagelgevär

Produktinformation

Make: Universal Hagelgevär Leveransvikt: 0,771kg Höjd: 663mm Bredd: 61mm Längd: 74mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Vi är glada att kunna tillhandahålla dessa vackra, ursprungliga mönster, brittisk-made hydrauliska buckla höjare. För vapensmed, dessa buckla Raisers har visat sig vara en av de mest eftertraktade efter verktyg i vår linje. Få jobb är en större utmaning - eller oroar mer kund - än att ta bort en buckla från ett pris hagelgevär. För att kunna ta bort en sådan skada fläck med lätthet, är precision och perfektion som detta verktyg ger glädjande bortom orden. Ett verktyg som du vill ta egna... Ett verktyg för att vårda och ta hand om. Inte bara kommer det att göra dina kunder nöjda, men det kommer också visa sig vara lönsamt för dig samtidigt! Dent höjaren är faktiskt en hydraulisk domkraft av enorm kraft med trycket kontrolleras av insexskruven i handtaget. På grund av påfrestningar som är inblandade, har bäst av stål och värmebearbetning förfaranden använts i sin produktion för att säkerställa enkelt underhåll och år av problemfri användning. ENKEL OPERATIONSimple och lätt att använda. Håll verktyget längs utsidan av tunnan, rada upp små städet i huvudet även med stadens buckla. Slide kragen spola mot barrelbreech eller munkorg (oavsett vilken slutet är närmare buckla) och låsa kragen ordentligt på plats. Nu, infoga buckla höjaren i tunnan, föra kragen platt mot slutet av fat och centrering städet i huvudet direkt under buckla. Försiktigt vända insexskruven i och titta på buckla komma upp. När buckla är helt upp (du måste vara noga med att inte bukta fat eftersom verktyget är så kraftfull), lindra det hydrauliska trycket mot städet genom att Lossa insexskruven. Applicera tryck tills motstånd känns bara och du kan aktivera verktyget handtaget fram och tillbaka utan för mycket tryck. Slå i insexskruven och twist och polera. Upprepa tills buckla bort helt. Ingen utanför hamrande eller peening krävs, så inga hammare märken till polska ut och ingen behöver reblue fat. Bara en snabb, professionell jobb som kommer att ge glädje till din kund och ära och berömmelse till dig! (Obs: hydrauliska buckla höjaren kommer inte bort nicks/skölpar i stål som kan ha orsakats tillsammans med buckla. Noggrann drawfiling och polering kan ta hand om de flesta av dessa, och rebluing kommer att krävas - som din kund ska förstå.) Detaljerade instruktioner för drift och underhåll.


The Finest Professional Gunsmith Dent Raiser Made
We are pleased to be able to provide these beautiful, original pattern, British-made Hydraulic Dent Raisers. For the gunsmith, these Dent Raisers have proven to be one of the most sought after tools in our line. Few jobs are a greater challenge - or cause more customer concern - than removing a dent from a prize shotgun.To be able to remove such a damaging blemish with the ease, precision and perfection that this tool provides is gratifying beyond words. A tool you want to own ... A tool to cherish and care for. Not only will it make your customers happy, but it will also prove to be profitable for you at the same time!Actually, the dent raiser is a hydraulic jack of tremendous force with pressure controlled by the Allen screw in the handle. Because of the pressures involved, the best of steels and heat-treating procedures have been used in its production to ensure ease of maintenance and years of trouble-free use.EASE OF OPERATIONSimple and easy to operate. Hold the tool along the outside of the barrel, lining up the small anvil in the head even with the center of the dent. Slide the collar flush against the barrelbreech or muzzle (whichever end is closer to the dent) and lock the collar tightly into place.Now, insert the Dent Raiser into the barrel, bringing the collar flat against the end of the barrel and centering the anvil in the head directly under the dent. Gently turn the Allen screw in and watch the dent come up. When the dent is completely up (you must be careful not to bulge the barrel because the tool is so powerful), relieve the hydraulic pressure against the anvil by loosening the Allen screw. Re-apply pressure until resistance is just felt and you can turn the tool handle back and forth without too much pressure. Turn in the Allen screw and twist and burnish. Repeat until the dent is completely removed.No outside hammering or peening is required, so no hammer marks to polish out and no need to reblue the barrel. Just a fast, Professional job that will bring joy to your customer and fame and fortune to you! (NOTE: The Hydraulic Dent Raiser will not remove nicks/gouges in the steel that may have been caused along with the dent. Careful drawfiling and polishing can take care of most of these, and rebluing will be required - which your customer should understand.)Detailed operating and maintenance instructions.
SPECS: 22-3/8" (56.8cm) long. 1" (2.5cm) dia. hardwood handle.
Slut i lager Produkten kan för tillfället inte beställas som restorder.
1 267,00 kr * 781,00 kr - 1 267,00 kr*
Produkten kan för tillfället inte beställas som restorder. Produkten kan för tillfället inte beställas som restorder.
276,00 kr *
Nyhetsbrev