Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige
661120746874 EU2011027
369 369 9 SEK
Produktnr: EU2011027
Perfect Fit Reloading Tray - #5 (.308 Win. 6.5 CM)
Tillverkarens produktnummer: 1183640 661120746874 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
5 på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå

Beskrivning

Frankford Arsenal's Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays are specifically designed to provide a precise fit for individual calibers or a family of calibers. These trays are an essential tool for reloaders, allowing them to maximize efficiency and stay organized. With 9 tray sizes available, they cater to many popular rifle and pistol cartridges.

Sold in a convenient 2-pack, each tray securely holds 50 cases, ensuring a snug fit that prevents wobbling and powder spillage. This precise case fit guarantees a stable platform for reloading, reducing the risk of errors and maintaining a clean workspace.

The trays are numbered, making it easy to identify the specific caliber. This numbering system enhances organization and streamlines the reloading process, saving valuable time and effort.

By purchasing the 2-pack, you can keep batches of brass separated during reloading. This separation minimizes the chance of mixing different batches, ensuring consistency and reliability in your ammunition.

With 9 tray options available, the Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays accommodate a wide range of popular calibers. Whether you're reloading rifle cartridges or pistol rounds, these trays provide a perfect fit for your specific needs.

Produktinformation

Färg: Mörkblå Leveransvikt: 0,45kg Höjd: 2mm Bredd: 45mm Längd: 90mm

Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.Produktnr: EU2011022
Perfect Fit Reloading Tray - #2 (5.56/.223 Rem. .300 AAC. .204 Ruger)
Tillverkarens produktnummer: 1183635 661120746836 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Produktnr: EU2011023
Perfect Fit Reloading Tray - #3 (9mm Luger)
Tillverkarens produktnummer: 1183637 661120746843 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Produktnr: EU2011025
Perfect Fit Reloading Tray - #4 (.38 SPL. .357 MAG)
Tillverkarens produktnummer: 1183638 661120746850 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Produktnr: EU2011026
Perfect Fit Reloading Tray - #4S (.38 Super. .40 S&W)
Tillverkarens produktnummer: 1183639 661120746867 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Produktnr: EU2011028
Perfect Fit Reloading Tray - #5S (.45 ACP)
Tillverkarens produktnummer: 1183641 661120746881 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Produktnr: EU2011029
Perfect Fit Reloading Tray - #6 (.45 Colt. .44 Rem Mag)
Tillverkarens produktnummer: 1183642 661120746898 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Produktnr: EU2011030
Perfect Fit Reloading Tray - #7 (7mm Rem Mag. .300 Win Mag)
Tillverkarens produktnummer: 1183643 661120747390 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Produktnr: EU2011031
Perfect Fit Reloading Tray - #8 (.338 Lapua. .45-70 Gov.)
Tillverkarens produktnummer: 1183644 661120747406 Frankford Arsenals Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays är speciellt utformade för att ge en exakt passform för enskilda kalibrar eller en familj av kalibrar. Dessa brickor är ett viktigt verktyg för omladdare, så att de kan maximera effektiviteten och hålla sig organiserade. Med 9 brickstorlekar tillgängliga tillgodoser de många populära gevärs- och pistolpatroner. Varje bricka säljs i ett praktiskt 2-pack och rymmer säkert 50 fodral, vilket garanterar en tät passform som förhindrar vingling och pulverspill. Denna exakta passform garanterar en stabil plattform för omladdning, vilket minskar risken för fel och upprätthåller en ren arbetsyta. Brickorna är numrerade, vilket gör det enkelt att identifiera den specifika kalibern. Detta numreringssystem förbättrar organisationen och effektiviserar omladdningsprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Genom att köpa 2-pack kan du hålla partier av mässing åtskilda under omladdning. Denna separation minimerar risken för att blanda olika satser, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet i din ammunition. Med 9 brickalternativ tillgängliga rymmer Perfect Fit Gen 2 Reloading Trays ett brett utbud av populära kalibrar. Oavsett om du laddar om gevärspatroner eller pistolpatroner, ger dessa brickor en perfekt passform för dina specifika behov.
369 SEK 0 369,00 kr *
10+ på lager. Skickas från Europeisk lager
Funktioner: Färg: Mörkblå
Nyhetsbrev