Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige

BROWNELLS SHOTGUN CHAMBER GAUGE


Here is a service that you and every gunsmith in the world should be offering all shotgun shooters. But, because of a lack of proper instructions and tools, plus the fact that most shooters do not know that a cure exists, the correction has been offered by only a handful of aware gunsmiths. Mer...

080546010
A Critical Measurement You Simply Can't Estimate
Here is a service that you and every gunsmith in the world should be offering all shotgun shooters. But, because of a lack of proper instructions and tools, plus the fact that most shooters do not know that a cure exists, the correction has been offered by only a handful of aware gunsmiths. These men have made heroes of themselves (and money) in their trade areas. This, you too, can and should do. It is profitable . . . the guns need it . . . and the shooters want it! The trapshooting customer will love you, the skeet shooter will offer to beat up your enemies and the hunter will swear you have performed a miracle on his old Bess! By reworking an improper chamber you will reduce recoil, shot deformation, target or game-missing "free holes" and improve patterns. And all you need are the Walker Gauges, the proper chamber and Forcing Cone Reamers, and the Instructions we furnish, to give the gun the right chamber dimensions for modern, star crimped, plastic shells. Just like that, and you are making a lot of people happy, a reputation for yourself as a knowledgeable shotgun man, and a respectable profit. An unbeatable combination! Not Just Choke Alone It is generally believed that the "right choke" has everything to do with pattern, recoil and performance. Choke is important, but of equal or more importance are the configuration of the chamber and forcing cone and how all three - choke, cone and chamber - work together. Millions of Shotguns Just Waiting There are millions (!) of shotguns in use today with the obsolete "short" chambers and forcing cones incapable of delivering a passable pattern without "free holes" when shooting modern, star-crimped shells. And, because of these obsolete chambers, they kick your teeth out and punch the action unnecessarily with higher pressures while performing far below expected standards. Obsolete Chamber The problem with chambers is that, over the years, there have been a great variety of "correct depths" used for the shells then currently being manufactured, many of them shorter than 2-¾" or 3" overall length of the fired cases of today's plastic shell. Couple this with a short Forcing Cone (the taper from chamber diameter to bore diameter) and the results are: deformed shot; distorted patterns; torn hulls; excessive kicking and pressure. That crimp must have room to unfold completely flat when the shot and wad go from case to bore. Any little bit of case forced into their path because of a short chamber spells trouble with a capital "T". Gauge Tells It All The purpose of the Walker Chamber Gauge is threefold: First, and most important, to check your work when doing a chamber job for a customer; Second, to identify obsolete, too-short chambers on guns brought in for service, and Third, to demonstrate to your shooters why their guns are not performing to their full capabilities. Proven On Thousands Of Guns The system was developed and proven by the late Ralph Walker, Selma, Alabama, gunsmith, writer and author, who had used it in his shop. Instructions for the work were written and illustrated by Ralph. As he said in a letter to us: "I think the troops will take to the depth gauges plus the chamber re-working jobs and will find as much work as they have with the choke work (which Ralph also developed) if they will do half a job of selling". Bonus Profits For You Before adjusting the choke on a customer's gun with our choke reamers and hones, check the gun's chamber with the proper Walker Chamber Gauge. Do this while the customer is present. Explain what you are doing and why it is of great value. Also point out the advantages of the long forcing cone - it will enhance you, in his eyes, as an authority on the subject. If your customer understands (and most will) and orders the chamber/long forcing cone job along with the choke adjustment, correct the chamber first and pattern the gun before doing the choke adjustment. The results you will get by following this technique can best be described as phenomenal. You will have picked up two jobs instead of one and made your customer mighty happy. In a nutshell: an excellent and profitable service you should be offering immediately.  

SPECS: 10, 12, 16, 20, .410 gauge Overall lengths vary from 3.75" (9.5cm) to 4.5" (11.4cm). Blued steel.

250 368 3 SEK
080546010
BROWNELLS CHAMBER GAUGE 10 GAUGE 2-7/8" - 3-1/2" Här är en tjänst som du och varje vapentillverkaren i världen bör erbjuder alla hagelgevär skyttar. Men brist på ordentliga instruktioner och verktyg, plus det faktum att de flesta skyttar inte vet att det finns ett botemedel, korrigeringen har erbjudits av endast en handfull medveten vapentillverkare. Dessa män har gjort hjältarna i sig (och pengar) i deras handelområden. Detta, du också kan och bör göra. Det är lönsamt... kanonerna behöver det... och shooters vill det! Trapshooting kunden kommer att älska dig, skeet shooter kommer att erbjuda slå upp dina fiender och jägaren kommer svär du har utfört ett mirakel på hans gamla Bess! Genom omarbetning en felaktig kammare kommer du att minska rekylen, sköt deformation, mål eller spel-missing "fria hål" och förbättra mönster. Och allt du behöver är Walker mätare, korrekt kammaren och tvingar kon brotschar, och instruktionerna vi möblera, att ge vapnet högra kammaren mått för moderna, star krusad, plast skal. Bara sådär, och du gör många människor glada, ett rykte om dig själv som en kunnig shotgun man, och en respektabel vinst. En oslagbar kombination! Inte bara Choke ensam det anses allmänt att den "rätt choken" har allt att göra med mönster, rekyl och prestanda. Choke är viktigt, men lika eller större betydelse är konfigurationen av kammaren och tvingar kon och hur alla tre - choke, kon och kammare - arbeta tillsammans. Miljontals hagelgevär bara väntar på det finns miljoner (!) för hagelgevär används idag med den föråldrade "korta" chambers och tvingar kottar oförmögna att leverera ett acceptabelt mönster utan "fria hål" när skytte moderna, star-veckad skal. Och på grund av dessa föråldrade chambers, de sparka tänderna ut och punsch åtgärden onödigt med högre tryck när de utför långt under förväntade standarder. Föråldrade kammare problemet med chambers är att, under åren, det har varit en stor variation av "rätt djup" används för skal då för närvarande som framställs, många av dem kortare än 2-¾" eller 3" total-längd av eldade fallen av dagens plastskal. Par detta med en kort tvingar kon (Kona från kammaren diameter till bore diameter) och resultaten är: deformerade slag; förvrängd mönster; trasiga skrov; överdriven sparkar och tryck. Det crimp måste få utrymme att utvecklas helt platt när den skott och wad går från fallet att borra. Varje liten bit av fallet tvingas in i deras väg på grund av en kort avdelningen trollformler problem med stort "T". Mätaren säger det alla syftet med Walker kammare mätaren är trefaldig: första, och mest viktigt, att kontrollera ditt arbete när du gör en kammare jobb för en kund; Andra att identifiera föråldrade, alltför kort chambers på vapen togs in för service, och tredje, Visa din skyttar varför deras vapen inte presterar till sin fulla kapacitet. Visat på tusentals av Guns systemet utvecklades och bevisas av den sena Ralph Walker, Selma, Alabama, vapensmed, författare och författare, som hade använt det i sin butik. Instruktioner för arbetet var skriven och illustrerad av Ralph. Som han sade i ett brev till oss: "Jag tror soldaterna tar till underställning plus kammaren åter arbetar jobb och hittar så mycket arbete som de har med choke arbetet (som Ralph också utvecklat) om de vill göra halv ett jobb att sälja". Bonus kontrollera vinst för du justera choken på kundens pistol med våra choke brotschar och vässar, före pistolen kammare med ordentlig Walker kammare mätaren. Göra detta medan kunden är närvarande. Förklara vad du gör och varför det är av stort värde. Också peka på fördelarna med den länge tvingar kon - det kommer att förbättra er, i hans ögon, som en auktoritet på ämnet. Om din kund förstår (och de flesta kommer) och beställer kammare/lång tvingar kon jobbet tillsammans med choke justeringen, korrigera kammaren först och mönster pistolen innan du gör justeringen choke. Resultatet får du genom att följa denna teknik kan bäst beskrivas som fenomenala. Du har plockat upp två jobb i stället för en och gjort din kund väldig glad. I ett nötskal: en bra och lönsam service du bör kunna erbjuda omedelbart. Mätare är bearbetade och blånerade stål. Djup linjer ses lätt. Varje mätare är borrade och gängade ¼ "x 20" så du kan använda valfri handtaget som anges, om så önskas. Säljs individuellt eller i uppsättning av 6 (. 410, 28, 20, 16, 12 och 10 gauge) med handtaget.
329 SEK 3 329,00 kr *
Lagervara
Funktioner: Patron: 10 Gauge

Produktinformation

Patron: 10 Gauge Leveransvikt: 0,249kg Höjd: 18mm Bredd: 79mm Längd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA
080546501
BROWNELLS SHOTGUN CHAMBER GAUGE HANDLE
Tillverkarens produktnummer: SHOTGUNGAROD SHOTGUNGAROD Här är en tjänst som du och varje vapentillverkaren i världen bör erbjuder alla hagelgevär skyttar. Men brist på ordentliga instruktioner och verktyg, plus det faktum att de flesta skyttar inte vet att det finns ett botemedel, korrigeringen har erbjudits av endast en handfull medveten vapentillverkare. Dessa män har gjort hjältarna i sig (och pengar) i deras handelområden. Detta, du också kan och bör göra. Det är lönsamt... kanonerna behöver det... och shooters vill det! Trapshooting kunden kommer att älska dig, skeet shooter kommer att erbjuda slå upp dina fiender och jägaren kommer svär du har utfört ett mirakel på hans gamla Bess! Genom omarbetning en felaktig kammare kommer du att minska rekylen, sköt deformation, mål eller spel-missing "fria hål" och förbättra mönster. Och allt du behöver är Walker mätare, korrekt kammaren och tvingar kon brotschar, och instruktionerna vi möblera, att ge vapnet högra kammaren mått för moderna, star krusad, plast skal. Bara sådär, och du gör många människor glada, ett rykte om dig själv som en kunnig shotgun man, och en respektabel vinst. En oslagbar kombination! Inte bara Choke ensam det anses allmänt att den "rätt choken" har allt att göra med mönster, rekyl och prestanda. Choke är viktigt, men lika eller större betydelse är konfigurationen av kammaren och tvingar kon och hur alla tre - choke, kon och kammare - arbeta tillsammans. Miljontals hagelgevär bara väntar på det finns miljoner (!) för hagelgevär används idag med den föråldrade "korta" chambers och tvingar kottar oförmögna att leverera ett acceptabelt mönster utan "fria hål" när skytte moderna, star-veckad skal. Och på grund av dessa föråldrade chambers, de sparka tänderna ut och punsch åtgärden onödigt med högre tryck när de utför långt under förväntade standarder. Föråldrade kammare problemet med chambers är att, under åren, det har varit en stor variation av "rätt djup" används för skal då för närvarande som framställs, många av dem kortare än 2-¾" eller 3" total-längd av eldade fallen av dagens plastskal. Par detta med en kort tvingar kon (Kona från kammaren diameter till bore diameter) och resultaten är: deformerade slag; förvrängd mönster; trasiga skrov; överdriven sparkar och tryck. Det crimp måste få utrymme att utvecklas helt platt när den skott och wad går från fallet att borra. Varje liten bit av fallet tvingas in i deras väg på grund av en kort avdelningen trollformler problem med stort "T". Mätaren säger det alla syftet med Walker kammare mätaren är trefaldig: första, och mest viktigt, att kontrollera ditt arbete när du gör en kammare jobb för en kund; Andra att identifiera föråldrade, alltför kort chambers på vapen togs in för service, och tredje, Visa din skyttar varför deras vapen inte presterar till sin fulla kapacitet. Visat på tusentals av Guns systemet utvecklades och bevisas av den sena Ralph Walker, Selma, Alabama, vapensmed, författare och författare, som hade använt det i sin butik. Instruktioner för arbetet var skriven och illustrerad av Ralph. Som han sade i ett brev till oss: "Jag tror soldaterna tar till underställning plus kammaren åter arbetar jobb och hittar så mycket arbete som de har med choke arbetet (som Ralph också utvecklat) om de vill göra halv ett jobb att sälja". Bonus kontrollera vinst för du justera choken på kundens pistol med våra choke brotschar och vässar, före pistolen kammare med ordentlig Walker kammare mätaren. Göra detta medan kunden är närvarande. Förklara vad du gör och varför det är av stort värde. Också peka på fördelarna med den länge tvingar kon - det kommer att förbättra er, i hans ögon, som en auktoritet på ämnet. Om din kund förstår (och de flesta kommer) och beställer kammare/lång tvingar kon jobbet tillsammans med choke justeringen, korrigera kammaren först och mönster pistolen innan du gör justeringen choke. Resultatet får du genom att följa denna teknik kan bäst beskrivas som fenomenala. Du har plockat upp två jobb i stället för en och gjort din kund väldig glad. I ett nötskal: en bra och lönsam service du bör kunna erbjuda omedelbart. Mätare är bearbetade och blånerade stål. Djup linjer ses lätt. Varje mätare är borrade och gängade ¼ "x 20" så du kan använda valfri handtaget som anges, om så önskas. Säljs individuellt eller i uppsättning av 6 (. 410, 28, 20, 16, 12 och 10 gauge) med handtaget.
250 SEK 3 250,00 kr *
Lagervara
Funktioner:

Produktinformation

Leveransvikt: 0,045kg Höjd: 13mm Bredd: 28mm Längd: 185mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

080546028
BROWNELLS CHAMBER GAUGE 28 GAUGE 2-3/4" Här är en tjänst som du och varje vapentillverkaren i världen bör erbjuder alla hagelgevär skyttar. Men brist på ordentliga instruktioner och verktyg, plus det faktum att de flesta skyttar inte vet att det finns ett botemedel, korrigeringen har erbjudits av endast en handfull medveten vapentillverkare. Dessa män har gjort hjältarna i sig (och pengar) i deras handelområden. Detta, du också kan och bör göra. Det är lönsamt... kanonerna behöver det... och shooters vill det! Trapshooting kunden kommer att älska dig, skeet shooter kommer att erbjuda slå upp dina fiender och jägaren kommer svär du har utfört ett mirakel på hans gamla Bess! Genom omarbetning en felaktig kammare kommer du att minska rekylen, sköt deformation, mål eller spel-missing "fria hål" och förbättra mönster. Och allt du behöver är Walker mätare, korrekt kammaren och tvingar kon brotschar, och instruktionerna vi möblera, att ge vapnet högra kammaren mått för moderna, star krusad, plast skal. Bara sådär, och du gör många människor glada, ett rykte om dig själv som en kunnig shotgun man, och en respektabel vinst. En oslagbar kombination! Inte bara Choke ensam det anses allmänt att den "rätt choken" har allt att göra med mönster, rekyl och prestanda. Choke är viktigt, men lika eller större betydelse är konfigurationen av kammaren och tvingar kon och hur alla tre - choke, kon och kammare - arbeta tillsammans. Miljontals hagelgevär bara väntar på det finns miljoner (!) för hagelgevär används idag med den föråldrade "korta" chambers och tvingar kottar oförmögna att leverera ett acceptabelt mönster utan "fria hål" när skytte moderna, star-veckad skal. Och på grund av dessa föråldrade chambers, de sparka tänderna ut och punsch åtgärden onödigt med högre tryck när de utför långt under förväntade standarder. Föråldrade kammare problemet med chambers är att, under åren, det har varit en stor variation av "rätt djup" används för skal då för närvarande som framställs, många av dem kortare än 2-¾" eller 3" total-längd av eldade fallen av dagens plastskal. Par detta med en kort tvingar kon (Kona från kammaren diameter till bore diameter) och resultaten är: deformerade slag; förvrängd mönster; trasiga skrov; överdriven sparkar och tryck. Det crimp måste få utrymme att utvecklas helt platt när den skott och wad går från fallet att borra. Varje liten bit av fallet tvingas in i deras väg på grund av en kort avdelningen trollformler problem med stort "T". Mätaren säger det alla syftet med Walker kammare mätaren är trefaldig: första, och mest viktigt, att kontrollera ditt arbete när du gör en kammare jobb för en kund; Andra att identifiera föråldrade, alltför kort chambers på vapen togs in för service, och tredje, Visa din skyttar varför deras vapen inte presterar till sin fulla kapacitet. Visat på tusentals av Guns systemet utvecklades och bevisas av den sena Ralph Walker, Selma, Alabama, vapensmed, författare och författare, som hade använt det i sin butik. Instruktioner för arbetet var skriven och illustrerad av Ralph. Som han sade i ett brev till oss: "Jag tror soldaterna tar till underställning plus kammaren åter arbetar jobb och hittar så mycket arbete som de har med choke arbetet (som Ralph också utvecklat) om de vill göra halv ett jobb att sälja". Bonus kontrollera vinst för du justera choken på kundens pistol med våra choke brotschar och vässar, före pistolen kammare med ordentlig Walker kammare mätaren. Göra detta medan kunden är närvarande. Förklara vad du gör och varför det är av stort värde. Också peka på fördelarna med den länge tvingar kon - det kommer att förbättra er, i hans ögon, som en auktoritet på ämnet. Om din kund förstår (och de flesta kommer) och beställer kammare/lång tvingar kon jobbet tillsammans med choke justeringen, korrigera kammaren först och mönster pistolen innan du gör justeringen choke. Resultatet får du genom att följa denna teknik kan bäst beskrivas som fenomenala. Du har plockat upp två jobb i stället för en och gjort din kund väldig glad. I ett nötskal: en bra och lönsam service du bör kunna erbjuda omedelbart. Mätare är bearbetade och blånerade stål. Djup linjer ses lätt. Varje mätare är borrade och gängade ¼ "x 20" så du kan använda valfri handtaget som anges, om så önskas. Säljs individuellt eller i uppsättning av 6 (. 410, 28, 20, 16, 12 och 10 gauge) med handtaget.
368 SEK 0 368,00 kr *
Meddela om tillgänglighet
Produkten kan för tillfället inte beställas som restorder.
Funktioner: Patron: 28 Gauge Stil: Chamber

Produktinformation

Patron: 28 Gauge Leveransvikt: 0,091kg Höjd: 5mm Bredd: 43mm Längd: 104mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

A Critical Measurement You Simply Can't Estimate
Here is a service that you and every gunsmith in the world should be offering all shotgun shooters. But, because of a lack of proper instructions and tools, plus the fact that most shooters do not know that a cure exists, the correction has been offered by only a handful of aware gunsmiths. These men have made heroes of themselves (and money) in their trade areas. This, you too, can and should do. It is profitable . . . the guns need it . . . and the shooters want it! The trapshooting customer will love you, the skeet shooter will offer to beat up your enemies and the hunter will swear you have performed a miracle on his old Bess! By reworking an improper chamber you will reduce recoil, shot deformation, target or game-missing "free holes" and improve patterns. And all you need are the Walker Gauges, the proper chamber and Forcing Cone Reamers, and the Instructions we furnish, to give the gun the right chamber dimensions for modern, star crimped, plastic shells. Just like that, and you are making a lot of people happy, a reputation for yourself as a knowledgeable shotgun man, and a respectable profit. An unbeatable combination! Not Just Choke Alone It is generally believed that the "right choke" has everything to do with pattern, recoil and performance. Choke is important, but of equal or more importance are the configuration of the chamber and forcing cone and how all three - choke, cone and chamber - work together. Millions of Shotguns Just Waiting There are millions (!) of shotguns in use today with the obsolete "short" chambers and forcing cones incapable of delivering a passable pattern without "free holes" when shooting modern, star-crimped shells. And, because of these obsolete chambers, they kick your teeth out and punch the action unnecessarily with higher pressures while performing far below expected standards. Obsolete Chamber The problem with chambers is that, over the years, there have been a great variety of "correct depths" used for the shells then currently being manufactured, many of them shorter than 2-¾" or 3" overall length of the fired cases of today's plastic shell. Couple this with a short Forcing Cone (the taper from chamber diameter to bore diameter) and the results are: deformed shot; distorted patterns; torn hulls; excessive kicking and pressure. That crimp must have room to unfold completely flat when the shot and wad go from case to bore. Any little bit of case forced into their path because of a short chamber spells trouble with a capital "T". Gauge Tells It All The purpose of the Walker Chamber Gauge is threefold: First, and most important, to check your work when doing a chamber job for a customer; Second, to identify obsolete, too-short chambers on guns brought in for service, and Third, to demonstrate to your shooters why their guns are not performing to their full capabilities. Proven On Thousands Of Guns The system was developed and proven by the late Ralph Walker, Selma, Alabama, gunsmith, writer and author, who had used it in his shop. Instructions for the work were written and illustrated by Ralph. As he said in a letter to us: "I think the troops will take to the depth gauges plus the chamber re-working jobs and will find as much work as they have with the choke work (which Ralph also developed) if they will do half a job of selling". Bonus Profits For You Before adjusting the choke on a customer's gun with our choke reamers and hones, check the gun's chamber with the proper Walker Chamber Gauge. Do this while the customer is present. Explain what you are doing and why it is of great value. Also point out the advantages of the long forcing cone - it will enhance you, in his eyes, as an authority on the subject. If your customer understands (and most will) and orders the chamber/long forcing cone job along with the choke adjustment, correct the chamber first and pattern the gun before doing the choke adjustment. The results you will get by following this technique can best be described as phenomenal. You will have picked up two jobs instead of one and made your customer mighty happy. In a nutshell: an excellent and profitable service you should be offering immediately.  

SPECS: 10, 12, 16, 20, .410 gauge Overall lengths vary from 3.75" (9.5cm) to 4.5" (11.4cm). Blued steel.

Nyhetsbrev