Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige
0711906023528 EU2009969
289 289 1 SEK
New
Produktnr: EU2009969
ALPHA PRECISION MagHolster
Tillverkarens produktnummer: 24082015 0711906023528 Alpha Precision MagHolster Magasinhölstret "MagHolster" ger skytten optimal och okomplicerad tillgång till sina magasin. Redo att anpassa sig till dig: Tack vare sin fjädermekanism kan Alpha Precision MagHolster, varierande och utan justering, rymma magasin med följande dimensioner: Djup: 30-36 mm Bredd: 19-29 mm MagHolster gör det därmed mycket lättare att växla mellan olika magasin och ser till att magasinet hålls säkert i sitt hölster, eftersom det är fixerat från två sidor. Tack vare den variabla Easyklick-tekniken är en okomplicerad justering av hölstret utan verktyg äntligen möjlig! Lossa spaken Justera hölstret (360 °) Låsspakmontering: Hölstret är fäst vid IPSC-bältet utan verktyg. Bältesöglan öppnas genom att trycka på båda frigöringsknapparna. Efter att bältet har satts in kan bakplattan helt enkelt knäppas tillbaka på plats. Optimalt grepp: MagHolster är inställd på breda IPSC-bälten upp till 53 mm som standard. Reduktionsvariabel 53-40mm via medföljande Insexnyckel möjlig. MagHolster är tillverkad av högkvalitativ plast i en formsprutningsprocess. Leveransomfattning: 1x hölster inklusive remfäste 1x skiftnyckel för att justera bältesbredden 1x reservskruv På grund av dess automatiska justering av magasinet kan MagHolster användas med magasinen på olika handeldvapen samt t.ex. vid byte av handeldvapen och 9 mm AR-15 utan justeringsarbete.
289 SEK 0 289,00 kr *
Lagervara i Europa
Funktioner: Material: Injection-molded Plastic

Beskrivning


Alpha Precision MagHolster

The "MagHolster" magazine holster allows the shooter optimal and uncomplicated access to his magazines.Ready to adapt to you:

Thanks to its spring-mechanism, the Alpha Precision MagHolster can, variably and without adjustment, accommodate magazines with the following dimensions:
Depth: 30-36mm
Width: 19-29mm

The MagHolster thus makes it much easier to switch between different magazines and ensures that the magazine is held securely in it’s holster, as it is fixed from two sides.


Thanks to the variable Easyklick technology, an uncomplicated adjustment of the holster without tools is finally possible!
  • Release the lever
  • Adjust the holster (360°)
  • Lock lever

Assembly:
The holster is attached to the IPSC belt without tools.
The belt loop opens by pressing both release buttons.
After inserting the belt, the back plate can simply be snapped back into place.

Optimal hold:
The MagHolster is set to wide IPSC belts up to 53mm by default.
  • Reduction variable 53-40mm via enclosed Allen key possible.

The MagHolster is made of high-quality plastic in an injection molding process.


Scope of delivery:
  • 1x holster including belt attachment
  • 1x wrench to adjust the belt width
  • 1x spare screw

Due to its automatic adjustment to the magazine, the MagHolster can be used with the magazines of different handguns as well as e.g. when changing handguns and 9mm AR-15 without adjustment work.

Produktinformation

Material: Injection-molded Plastic Leveransvikt: 0,17kg Höjd: 80mm Bredd: 160mm Längd: 270mm

Alpha Precision MagHolster Magasinhölstret "MagHolster" ger skytten optimal och okomplicerad tillgång till sina magasin. Redo att anpassa sig till dig: Tack vare sin fjädermekanism kan Alpha Precision MagHolster, varierande och utan justering, rymma magasin med följande dimensioner: Djup: 30-36 mm Bredd: 19-29 mm MagHolster gör det därmed mycket lättare att växla mellan olika magasin och ser till att magasinet hålls säkert i sitt hölster, eftersom det är fixerat från två sidor. Tack vare den variabla Easyklick-tekniken är en okomplicerad justering av hölstret utan verktyg äntligen möjlig! Lossa spaken Justera hölstret (360 °) Låsspakmontering: Hölstret är fäst vid IPSC-bältet utan verktyg. Bältesöglan öppnas genom att trycka på båda frigöringsknapparna. Efter att bältet har satts in kan bakplattan helt enkelt knäppas tillbaka på plats. Optimalt grepp: MagHolster är inställd på breda IPSC-bälten upp till 53 mm som standard. Reduktionsvariabel 53-40mm via medföljande Insexnyckel möjlig. MagHolster är tillverkad av högkvalitativ plast i en formsprutningsprocess. Leveransomfattning: 1x hölster inklusive remfäste 1x skiftnyckel för att justera bältesbredden 1x reservskruv På grund av dess automatiska justering av magasinet kan MagHolster användas med magasinen på olika handeldvapen samt t.ex. vid byte av handeldvapen och 9 mm AR-15 utan justeringsarbete.Nyhetsbrev