Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige
661120001355 EU1000291
1499 1499 1 SEK
Produktnr: EU1000291
Platinum Series Brass Dryer, 220V
Tillverkarens produktnummer: 110123 661120001355 Frankford Arsenal® Platinum Series Brass Dryer är ett snabbt, bekvämt och effektivt system för att torka ditt hylsor. Denna tork är det perfekta verktyget för att torka dina gevär- och pistolhylsor efter våta rengöringsprocesser såsom roterande tumling eller ultraljudsrengöring. De separata och avtagbara brickorna låter dig torka olika kalibrar samtidigt utan att blanda dem. Brass Dryer är en enhet med hög kapacitet som kan torka upp till 1000 stycken .223 gevärshylsor eller upp till 2000 stycken 9mm pistolhylsor. Denna tork kan torka dina hylsor både inuti och utanpå på under en timme. Den tvångsmatade konvektionsvärmen minskar risken för vattenfläckar på dina nyligen rengjorda hylsor. Det kraftfulla 500 watt värmesystemet värmer upp luften snabbt och konsekvent, vilket minskar torktiden. Den tvångsmatade luftflödesdesignen säkerställer att värme och luft fördelas jämnt genom de separata brickorna, vilket torkar hylsorna inuti och utanpå. Den toppmonterade fläkten säkerställer att ingen fukt från rengöringsprocessen kan samlas i kretssystemet. Torkbrickorna har finmaskiga bottnar och stödribbor för att hålla dina hylsor separerade på olika lager. Kombinerat med en Platinum Series Rotary Tumbler kommer smutsiga, korroderade hylsor från skjutbanan att bli lika blanka som nya.
1499 SEK 0 1 499,00 kr *
Leveranstid ca. 4-10 dagar.
7 st. i det europeiska lagret.
Funktioner: Färg: Grå

Beskrivning

The Frankford Arsenal® Platinum Series Brass Dryer is a quick, convenient, and efficient system for drying your brass. This dryer is the perfect tool for drying your rifle and pistol brass after wet case cleaning processes such as rotary tumbling or ultrasonic cleaning. The separate and removable trays let you dry different calibers at the same time without mixing them together. The Brass Dryer is a high-capacity unit that can dry up to 1000 pieces of .223 rifle brass or up to 2000 pieces of 9mm pistol brass. This dryer can dry your brass cases inside and out in under an hour. The forced air convection heating lessens the chance of watermarks on your newly clean brass. The powerful 500 watt heating system heats air quickly and consistently, which reduces drying time. The forced air flow design ensures that heat and air are evenly distributed throughout the separate trays, drying the cases inside and out. The top mounted fan ensures that no moisture from the cleaning process can accumulate in the circuitry. The drying trays have fine grated bottoms and retaining ribs to keep your brass separated on different layers. Combined with a Platinum Series Rotary Tumbler, dirty corroded range brass will be as shiny as new.

Produktinformation

Färg: Grå Leveransvikt: 1,4kg Leveranshöjd: 375mm Leveransbredd: 305mm Leveranslängd: 375mm

Auto translated description

Frankford Arsenal® Platinum Series Brass Dryer är ett snabbt, bekvämt och effektivt system för att torka ditt hylsor. Denna tork är det perfekta verktyget för att torka dina gevär- och pistolhylsor efter våta rengöringsprocesser såsom roterande tumling eller ultraljudsrengöring. De separata och avtagbara brickorna låter dig torka olika kalibrar samtidigt utan att blanda dem. Brass Dryer är en enhet med hög kapacitet som kan torka upp till 1000 stycken .223 gevärshylsor eller upp till 2000 stycken 9mm pistolhylsor. Denna tork kan torka dina hylsor både inuti och utanpå på under en timme. Den tvångsmatade konvektionsvärmen minskar risken för vattenfläckar på dina nyligen rengjorda hylsor. Det kraftfulla 500 watt värmesystemet värmer upp luften snabbt och konsekvent, vilket minskar torktiden. Den tvångsmatade luftflödesdesignen säkerställer att värme och luft fördelas jämnt genom de separata brickorna, vilket torkar hylsorna inuti och utanpå. Den toppmonterade fläkten säkerställer att ingen fukt från rengöringsprocessen kan samlas i kretssystemet. Torkbrickorna har finmaskiga bottnar och stödribbor för att hålla dina hylsor separerade på olika lager. Kombinerat med en Platinum Series Rotary Tumbler kommer smutsiga, korroderade hylsor från skjutbanan att bli lika blanka som nya.Nyhetsbrev